Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Lezing/debat, “Is de bijzondere positie van religie binnen onze rechtsstaat gerechtvaardigd?”

Bron: Diqit, Instagram, Formulier "14 juni in B0.41 (KOG) zullen dr. Wahedi en dr. Ten Napel hun licht [laten] schijnen op de vraag of de bijzondere positie van religie binnen onze rechtstaat gerechtvaardigd is in een referaat, en daarna met elkaar in debat gaan."  "DIQIT is in het jaar 2016 opgericht onder de naam Justus… Continue reading Lezing/debat, “Is de bijzondere positie van religie binnen onze rechtsstaat gerechtvaardigd?”

Advertisement
Uncategorized

Substack, Een Europese cultuurstrijd over de ‘rule of law’? / A European culture war over the rule of law?

For the original English-language substack post, see https://hansmartientennapel.substack.com/p/a-european-culture-war-over-the-rule. Decennialang was het gebruikelijk om te constateren dat in Europa weliswaar sprake was van een democratisch tekort, maar dat de rechtsstatelijke pijler van de EU aanzienlijk beter ontwikkeld was. De afgelopen tien jaar hebben discussies over de zogeheten ‘rule of law’ opvallend genoeg die over het democratisch tekort… Continue reading Substack, Een Europese cultuurstrijd over de ‘rule of law’? / A European culture war over the rule of law?

Comparative Constitutional Law, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Upcoming Speaking Engagement: Conference, “Secular States Struggling with Religious Freedom,” ETF Leuven, Belgium, 4-5 May 2023

"This third international conference, organized by the Institute for the Study of Freedom of Religion or Belief (ISFORB), aims to give attention to struggles of secular states with the right to Freedom of Religion or Belief. As usual, this topic will be addressed from an interdisciplinary perspective and attention is given to both theoretical considerations and practical implications.… Continue reading Upcoming Speaking Engagement: Conference, “Secular States Struggling with Religious Freedom,” ETF Leuven, Belgium, 4-5 May 2023

Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Upcoming Speaking Engagement: Conference, “Religious Freedom and other Human Rights: Threats and Trends,” Toruń​, Poland, 31 May-2 June 2023

"The conference will be organized within the project 'Laboratory of Religious Freedom' implemented by the Pro Futuro Theologiae Foundation functioning at the Faculty of Theology of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The conference aims at discussing the main issues related to the protection and promotion of religious freedom at the intersection with other human rights. (...) The event will feature many legal,… Continue reading Upcoming Speaking Engagement: Conference, “Religious Freedom and other Human Rights: Threats and Trends,” Toruń​, Poland, 31 May-2 June 2023

Democracy, Dutch Politics, Religion and Politics, Whither Europe?

Substack, De onstabiliteit van een ‘karteldemocratie’ / The instability of a ‘cartel democracy’

For the original English-language substack post, see: https://open.substack.com/pub/hansmartientennapel/p/the-instability-of-a-cartel-democracy?r=9844n&utm_campaign=post&utm_medium=web Op 15 maart j.l. vonden in Nederland verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Normaal gesproken krijgen die niet zoveel aandacht, hoewel de leden van Provinciale Staten op hun beurt weer de Eerste Kamer kiezen. Deze keer trokken de verkiezingen echter zelfs internationaal de belangstelling. Dat was te… Continue reading Substack, De onstabiliteit van een ‘karteldemocratie’ / The instability of a ‘cartel democracy’

Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Reflectie t.b.v. ‘Een nieuw commentaar op de Grondwet’

Mijn goede collega's van de Leidse afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Afshin Ellian en Bastiaan Rijpkema, komt grote dank toe voor het samenstellen van Een nieuw commentaar op de Grondwet. Uit de beschrijving: 'Dit unieke en gezaghebbende commentaar voorziet de essentiële artikelen van onze Grondwet van uitleg, historische context en een nieuwe, vaak filosofische reflectie.'… Continue reading Reflectie t.b.v. ‘Een nieuw commentaar op de Grondwet’

Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Blogpost, ‘De betekenis van Tocqueville voor de moderne democratische rechtsstaat’

Democratie en rechtsstaat zijn geen rustig bezit. Dat is inherent aan het gegeven dat zij een staatkundig uitvloeisel zijn van de moderniteit. Niet alleen democratische beslissingen, maar ook de elementen van de rechtsstaat berusten uiteindelijk op de wil van de meerderheid van het volk, zoals vertegenwoordigd in het parlement. Hoe moeten wij met dit gegeven zorgen over ontwikkelingen in de… Continue reading Blogpost, ‘De betekenis van Tocqueville voor de moderne democratische rechtsstaat’

Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics

Gesprekspartner, Rapport ‘Voor het voetlicht – Kansen voor het vergroten van de stem van burgers met petities en burgerinitiatieven’, Rathenau Instituut

Vandaag verscheen bovenstaand rapport, waarover het Rathenau Instituut ter toelichting het navolgende schrijft: 'In dit rapport onderzoeken we het functioneren van twee belangrijke instrumenten voor burgerinspraak: petities en burgerinitiatieven. Zo wilden we zicht krijgen op de mogelijkheden voor verbetering van deze instrumenten, eventueel door middel van een digitaal platform in overheidsbeheer. We hebben literatuuronderzoek gedaan… Continue reading Gesprekspartner, Rapport ‘Voor het voetlicht – Kansen voor het vergroten van de stem van burgers met petities en burgerinitiatieven’, Rathenau Instituut

Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics

Blogpost, ‘Waarom democratie en rechtsstaat geen rustig bezit zijn’

'De democratische rechtsstaat is geen rustig bezit. Ergens wisten wij dat natuurlijk wel. Een terugblik op de 20 ste eeuw kan ons als Europeanen in ieder geval geen heel gerust gevoel geven over de stabiliteit van deze vorm van staatsinrichting. Sophie van Bijsterveld en Hans-Martien ten Napel lichten dit toe en gaan in op de oorzaak hiervan.'… Continue reading Blogpost, ‘Waarom democratie en rechtsstaat geen rustig bezit zijn’