Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Pentecost Podcast: “Taking Stock”

I recorded this Pentecost Podcast, entitled “Taking Stock,” to update everyone who takes an interest in my work-in-progress. There is much more to come in later editions of the podcast that I am currently planning. There will be thematic podcasts, podcasts in different languages, a podcast in which I will be talking with a guest,… Continue reading Pentecost Podcast: “Taking Stock”

Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Easter Podcast: “Lifelines”

I recorded this Easter Podcast, entitled "Lifelines," for all my followers and friends on social media who take an interest in my work-in-progress, and whom I dearly miss in this time of quarantine and cancelations. Easter Podcast " "Lifelines"Download

Dutch Politics, Religion and Politics

Hoe confessioneel was De Geer eigenlijk?

Hieronder volgt de tekst aan de hand waarvan ik op 31 mei 2012 heb geopponeerd tijdens de verdediging van het proefschrift van Meindert van der Kaaij, Een eenzaam staatsman. Dirk de Geer (1870-1960), in het Groot Auditorium van de Universiteit Leiden (zie ook de eerdere post over dit proefschrift). Promotor van Van der Kaaij was prof. dr.… Continue reading Hoe confessioneel was De Geer eigenlijk?

Dutch Politics, Religion and Politics

Canon van de Christendemocratie (I): het kabinet-Kuyper

Foto: Foto-persbureau Dirk Hol Op 22 mei a.s. wordt het eerste exemplaar van ‘De Canon van de Christendemocratie’ uitgereikt aan vier oud-premiers. Deze canon schetst in veertig lemma's de geschiedenis van het CDA en zijn voorgangers ARP, CHU en KVP. De canon is totstandgebracht door een redactie bestaande uit prof. dr. Raymond Gradus (directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA), prof. dr.… Continue reading Canon van de Christendemocratie (I): het kabinet-Kuyper