Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Reflectie, tijdens boekpresentatie “Gescheiden partners. Een geschiedenis van overheid en religieuze organisaties in Nederland”

Op dinsdag 3 mei a.s. hoop ik een korte reflectie te verzorgen op bovengenoemd boek van hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en columnist voor Trouw James C. Kennedy en universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam Mart Rutjes.

De beschrijving van het boek luidt als volgt:

“In een grotendeels ontkerkelijkte samenleving spelen kerken en andere religieuze organisaties nog altijd een opmerkelijk belangrijke maatschappelijke rol. Tussen overheden en religieuze organisaties vindt regelmatig contact plaats en bestaan (financiële) banden. Hoe is dit te verklaren en te rijmen met een op het oog kritische houding vanuit politiek en maatschappij ten aanzien van relaties tussen ‘kerk’ en ‘staat’?

In Gescheiden partners beschrijven James Kennedy en Mart Rutjes de veranderende verhoudingen tussen de Nederlandse overheid en religieuze organisaties vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. Ondanks de ontzuiling en secularisatie bleef de overheid contact zoeken en onderhouden met levensbeschouwelijke organisaties. Anderzijds, zo laat dit boek zien, werd dit contact steeds zakelijker en werd de religieuze identiteit van veel organisaties vanuit de overheid steeds meer als irrelevant of problematisch ervaren. Dit kan op termijn de traditionele pluriformiteit van het Nederlandse bestel onder druk zetten.”

Het boek is een vrucht van een NWO-project over “Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging”, waarvan ik mede-aanvrager was.

Eerder promoveerde Leonard van ‘t Hul in het kader van dit project. Van ‘t Hul (SCP) zal ook een reflectie geven, evenals Paul van Sasse van IJsselt (Rijksuniversiteit Groningen/Ministerie BZK).

Zie voorts deze bespreking van enkele andere onderzoeksresultaten, waaronder mijn monografie To Be Fully Human. Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom.

De boekpresentatie vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en begint om 16.00 uur.

 RSVP naar publiciteit@pbo.nl o.v.v. ‘Boekpresentatie Gescheiden partners‘.

Voor meer (bestel) informatie over het boek, zie: https://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/james-c-kennedy/9789044649970-gescheiden-partners.html.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.