Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Bespreking enkele resultaten NWO-project ‘Nederlandse kerk-staatverhoudingen in beweging’ in Nederlands Juristenblad

De bespreking is van de hand van mr. drs. J. van den Brink, advocaat bij BVD Advocaten die zich onder meer bezighoudt met vraagstukken rond recht en religie.

In de bespreking komen o.a. aan bod een boek van hoofdaanvrager van het project, J. Kennedy (Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland, 2010); een artikel van postdoc-onderzoeker Mart Rutjes, ‘The Making of a Fundamental Value. A History of the Concept of Separation of Church and State in The Netherlands’, in: Contributions to the History of Concepts (2017); alsmede mijn eigen Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (2017).

Uit de bespreking:

“Instellingen op levensbeschouwelijke grondslag voorzien mede in elementaire maatschappelijke behoeften. Uit de maatschappelijke activiteit blijkt doorgaans aan wat voor instellingen en van welke levensbeschouwelijke kleur er ergens vooral behoefte bestaat. Het uitgangspunt dat levensbeschouwelijke organisaties mede in aanmerking komen voor publieke en gesubsidieerde taken kent een solide basis, niet alleen in de Nederlandse geschiedenis en politieke cultuur, maar ook in theorievorming over wat de samenleving nodig heeft.”

En:

“Daarnaast moet de moderne staat er voortdurend aan herinnerd worden dat de civil society-organisaties ook nodig zijn om checks en balances in stand te houden zodat de staat de grenzen van haar autoriteit niet overschrijdt en ervoor waakt om de samenleving in al haar geledingen naar zijn hand te willen zetten. Ook om die reden is zinvol dat dergelijke organisaties betrokken zijn bij maatschappelijke taken. Maar dan is ook cruciaal dat deze organisaties hun eigen morele kader ontwikkelen – zonder dat de staat alles wat kritisch is aan de zijlijn plaatst. Voorkomen moet worden dat, in de woorden van Hans-Martien ten Napel, ‘these organizations no longer function as a check on state authority, but the state monitors the faith-based organizations.’ (p. 129)”

Lees de volledige bespreking hier:

NJB Focus: Subsidie aan levensbeschouwelijke organisaties is ook van deze tijd.

Zie voorts:

Religion Renegotiated: Faith-Based Organizations and the State in the Netherlands since the 1960s.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.