Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Whither Europe?

Bijdrage aan bundel ‘Religie, democratie en samenleving’

In deze onlangs verschenen bundeling van 50 blogs geïnspireerd door Alexis de Tocqueville is ook mijn bijdrage van 23 september 2019, getiteld ‘Een juridische revolutie tegen religie?’, opgenomen.

Over de bundel, onder redactie van Sophie van Bijsterveld en Sebastian Lenders verschenen in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap:

‘Een democratie leeft niet bij de gratie van officiële instituties alleen. Zij heeft een vrije, democratische samenleving nodig. Een democratische samenleving is er niet vanzelf en vergt ook voortdurend onderhoud. Deze gedachte loopt als een rode draad door dit boek.

Dit boek bevat een bundeling van reflecties over de onderstromen van de actualiteit en boort zo de diepere lagen van de maatschappelijke en politieke gebeurtenissen aan. De onderwerpen die aan bod komen, lopen uiteen van eigentijdse rolmodellen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, en van vrijheid tot de betekenis van traditie, en van de letterlijke en figuurlijke beeldenstormen in de westerse wereld tot, hoe kan het ook anders, de coronacrisis en de lockdown.

De bijdragen gaan ieder op eigen manier in op de betekenis van de grote geestelijke voedingsbronnen voor een democratische samenleving: de religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Daarmee brengen zij een geheel eigen geluid in het huidige maatschappelijke en politieke debat.’

Over mijn bijdrage aan de bundel:

‘Is de juridische revolutie tégen religie die Bussey in Canada ontwaart te veralgemeniseren naar het hele Westen? Waar liggen de wortels van die revolutie? Hans-Martien ten Napel gaat op deze vragen in, ook met het oog op Nederland.’

Voor (bestel)informatie over de bundel, zie: https://eburon.nl/product/religie-democratie-en-samenleving/.

Een basale versie van het blogboek is ook online raadpleegbaar via: https://www.ru.nl/tocqueville/blog/blogboek/.

Voor mijn oorspronkelijke blogpost, zie: https://hansmartientennapel.com/2019/09/24/blogpost-een-juridische-revolutie-tegen-religie/.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.