Comparative Constitutional Law, Democracy, Law and Religion, Religion and Politics

Blogpost “Een juridische revolutie tegen religie?”

“Op 27 juni 2019 verdedigde Barry W. Bussey in Leiden zijn proefschrift over de juridische revolutie die zich volgens hem nu in het Westen voltrekt: een revolutie tégen religie. Bussey haakt aan bij de rechtshistoricus Harold J. Berman (1918-2007), die in de Westerse rechtstraditie zes grote revoluties onderscheidde. De revolutie tegen religie zou de zevende in dit rijtje zijn. Onder de eerdere omwentelingen waren de Engelse en Amerikaanse revoluties.

Bussey bouwt zijn stelling op een gevalsstudie: de zaak van de Canadese Trinity Western universiteit. De rechtenfaculteit kreeg geen accreditatie. De reden daarvoor was dat toekomstige studenten een christelijke gedragscode moesten onderschrijven. In 2001 won Trinity Western een rechtszaak over een vergelijkbare kwestie. In 2018 verloor zij de zaak tegen de weigering van de accreditatie.”

Lees de post hier verder: Een juridische revolutie tegen religie?.

De blogpost is geplaatst op de site ‘Tocqueville, Religie en Democratie’ van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radbouduniversiteit Nijmegen.

“Over dit project

In het Nederlandse publieke debat spelen maatschappelijke kwesties die van cruciale betekenis zijn voor het functioneren van onze democratie. Welke betekenis heeft vrijheid vandaag de dag, hoe moeten wij over modern burgerschap nadenken? Welke rol spelen persoonlijk welzijn, geluk en eigenbelang in een democratische samenleving? Blijkens rapporten van onder ander het Sociaal en Cultureel Planbureau maken Nederlanders zich structureel zorgen over kwesties als waarden en normen in de samenleving. Maar hoe kunnen wij met deze kwestie ‘verder’ komen?

Het project ‘Met Tocqueville in de Nieuwe Wereld. Een historische inspiratiebron voor geloven in de moderne samenleving’ wil op een moderne en toekomstgerichte manier bijdragen aan discussies over deze en andere kernthema’s en daarbij vooral kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Het gedachtegoed van de Franse denker Tocqueville (1805 – 1859) wordt daarbij als vehikel gebruikt. De weergaloze analyse van de democratie in Amerika die Tocqueville tijdens zijn reis in dit land maakte, biedt daarvoor alle aanknopingspunten: zowel voor het stellen van de kernvragen als hierboven genoemd als voor het ontwikkelen van perspectieven daarop. Van bijzonder belang daarbij is dat Tocqueville de democratie steeds bezit in relatie tot de religie en de cultuur van de samenleving. (…)

Het project heeft een wetenschappelijke inslag en is gericht op wetenschap, samenleving en publiek debat.”

Bron: https://www.ru.nl/tocqueville/info/project/.

Zie voorts:

Ph.D. Thesis Committee Member For: Barry Bussey, ‘The Legal Revolution Against the Accommodation of Religion: The Secular Age v. The Sexular Age’, 27 June 2019

Auteurscolloquium Tocqueville aan Radboud Universiteit in Nijmegen

Upcoming Speaking Engagement: Conference on ‘Public Spirit and Public Virtue’, December 6, 2017, Washington, DC

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.