Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Opiniebijdrage ‘Zoek ruimte onderwijsvrijheid voorbij liberalisme’

Krakau, Polen

‘Het tijdvak van de liberale dominantie met zijn totalitaire trekjes lijkt naar een einde te gaan. Ruimte voor onderwijsvrijheid ligt voorbij het liberalisme.’

Lees deze bewerking van het slotgedeelte van een lezing die ik op zaterdag 18 september j.l. hield tijdens het lustrumcongres van de CSFR in Amersfoort:

https://www.rd.nl/artikel/944728-zoek-ruimte-onderwijsvrijheid-voorbij-liberalisme

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.