Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Verschijnt binnenkort: bundel ‘Het radicale midden overzee. Verkenningen van het postliberalisme’

Over de bundel:

‘Het postliberalisme is een politieke stroming die zich de afgelopen jaren in Noord-Amerika en Groot-Brittannië heeft ontwikkeld. Deze bundel, onder redactie van politiek theoreticus Patrick Overeem en staatkundige Hans-Martien ten Napel, heeft tot doel om het Nederlandse publiek met het postliberale gedachtegoed bekend te maken. Centraal staat de vraag: biedt het overzeese postliberalisme ook voor ons een wenkend perspectief?’

‘Het liberalisme drukt een groot stempel op onze samenleving. Tegelijk krijgt het veel kritiek, zowel van links als van rechts. De vraag rijst: wat kan er voor in de plaats komen? Een alternatief dat zich momenteel vanuit ‘het radicale midden’ aandient is het “postliberalisme”. Geïnspireerd door christelijk-sociaal denken hekelen vooral Britse en Amerikaanse postliberalen zowel de vermarkting als de verstatelijking van belangrijke levenssferen. Ze hechten veel belang aan lokale gemeenschappen en persoonlijke deugdzaamheid.
Postliberalisme heeft diepe theologische en filosofische wortels en wil tegelijk bijdragen aan de aanpak van de grote problemen van onze tijd. Het is een uitdagende beweging voor mensen die teleurgesteld zijn in de gevestigde partijen, maar zich niet thuis voelen bij politieke extremen. Deze bundel heeft tot doel om het Nederlandse publiek met dit postliberalisme bekend te maken. Biedt het overzeese postliberalisme ook voor ons een wenkend perspectief?’

De bundel, die verschijnt in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap, Jaargang 109, aflevering 2, bevat verder bijdragen van Bas Hengstmengsel, Ringo Ossewaarde, Marin Terpstra, Sophie van Bijsterveld, Menno R. Kamminga, Ronald van Raak en Maarten Neuteboom.

Voor de inleiding op de bundel van de hand van Patrick Overeem en mijzelf, getiteld ‘Kennismaken met het postliberalisme’, zie: https://eburon.nl/product/het-radicale-midden-overzee/.

Voor bestel- en andere informatie: https://eburon.nl/product/het-radicale-midden-overzee/.

Meer inhoudelijke informatie over de bundel volgt binnenkort.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.