Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Artikel ‘De onverminderde betekenis van het natuurrecht voor de democratie’

Het vierde nummer van jaargang 47 van Radix. Tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving is gewijd aan het thema ‘Natuur & Mens’.

Ten behoeve van dit themanummer schreef ik een bijdrage over bovenstaand onderwerp.

De abstract ervan luidt als volgt:

‘Deze bijdrage betoogt dat het natuurrecht niet alleen historisch van betekenis is geweest voor de democratie, maar dit ook vandaag de dag nog onverminderd is. Eerst recapituleert deze bijdrage de voornaamste uitgangspunten van het zogeheten natuurrechtelijke liberalisme. Vervolgens wordt aangegeven waarom het natuurrecht ook thans nog van belang is voor een goed functioneren van de democratie. Een en ander neemt niet weg dat er altijd tevens sprake is geweest van een spanningsvolle relatie tussen liberalisme en natuurrecht.’

Over Radix:

‘Radix is het wetenschappelijk kwartaaltijdschrift van ForumC. Het tijdschrift biedt een platform voor artikelen op het kruispunt van geloof, wetenschap en samenleving. Het blad wil vanuit christelijk perspectief een bijdrage leveren aan het gesprek tussen academici die op zoek zijn naar kritische reflectie en intellectuele vorming rond deze thema’s.’

Voor meer informatie en bestellingen, zie: https://forumc.nl/2-content/nieuws/911-nieuwe-radix-natuur-mens.

Zie ook eerder: Artikel ‘Politieke theologie, natuurrecht en staatsrecht’.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.