Comparative Constitutional Law, Democracy, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics

Artikel ‘Politieke theologie, natuurrecht en staatsrecht’

De abstract van het artikel luidt als volgt

Een case study toont aan dat het de moeite loont om theologische inzichten te integreren in de staatsrechtsbeoefening. Aan het derde deel van de recente trilogie van de Canadese filosoof en theoloog James K.A. Smith kunnen lessen worden ontleend voor de democratische rechtsstaat, die zich voor een populistische uitdaging ziet gesteld. Het kennisnemen van theologische literatuur kent voor juristen een zekere moeilijkheidsgraad. Wie deze hindernis neemt, ontdekt weldra dat veel kernbegrippen van de democratische rechtsstaat een theologische oorsprong kennen. Inzicht hierin kan helpen bij de hedendaagse toepassing van deze begrippen. Ook in de toekomst zal de verhouding tussen geloof en democratische rechtsstaat echter spanningsvol blijven. Behalve ingewikkeld, kan theologische literatuur ook verrassend zijn. Zo blijkt Smith een vorm van verwevenheid van christendom en staat voor te staan, die hem leidt tot afwijzing van de idee van het natuurrecht. Gelet op de dominantie van het rechtspositivisme enerzijds, en het gebrek aan vaste beoordelingskaders bij rechtsvergelijking anderzijds, lijkt de staatsrechtsbeoefening juist gebaat bij een herwaardering van het natuurrechtsdenken.

Het artikel is verschenen in Radix. Tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving, jaargang 45 (2019), nr. 3, pp. 182-192.

‘Radix is het wetenschappelijk kwartaaltijdschrift van ForumC. Het tijdschrift biedt een platform voor artikelen op het kruispunt van geloof, wetenschap en samenleving. Het blad wil vanuit christelijk perspectief een bijdrage leveren aan het gesprek tussen academici die op zoek zijn naar kritische reflectie en intellectuele vorming rond deze thema’s.’

Voor meer informatie en bestellingen, zie:

https://www.forumc.nl/radix/recente-nummers.

Zie voorts:

‘Review Essay: Theological Medicine for Liberal Democracy’, in Journal of Markets & Morality, Vol. 22, No. 1 (Spring 2019)

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.