Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Blogpost, “De bijzondere positie van de kerk in coronatijd: een liberale erezaak” in De Hofvijver

Voor een blokje over corona en grondrechten schreef ik een bijdrage over bovenstaand onderwerp.

De conclusie ervan luidt als volgt:

“Uiteraard zijn kerken niet verplicht om gebruik te maken van hun uitzonderingspositie en in de Nederlandse situatie zullen de meeste dat niet eens willen. Toch blijft het, om het internationale debat te kunnen volgen, en voor die christelijke en niet-christelijke geloofsgemeenschappen die daar ook hier te lande wel behoefte aan hebben, goed te beklemtonen dat de bijzondere positie van de kerk welbeschouwd een liberale erezaak betreft.”

Lees de volledige bijdrage hier.

De blogpost bouwt voort op mijn bijdrage “De godsdienstvrijheid in coronatijd: (g)een liberaal recht?” op NederlandRechtsstaat van 8 april 2021.

“De Hofvijver is de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut met beschouwingen, opinies, columns en achtergronden uit Den Haag en Brussel. De nieuwsbrief bevat een variatie aan artikelen, bijpassende lijstjes en een hoofdplaat.

De redactie wordt gevormd door medewerkers van het Montesquieu Instituut en zijn partners. Jan Schinkelshoek is de hoofdredacteur. Edgar Hoedemaker is als eindredacteur verantwoordelijk voor de kernredactie.”

Advertisement

2 thoughts on “Blogpost, “De bijzondere positie van de kerk in coronatijd: een liberale erezaak” in De Hofvijver”

 1. Het valt wel op dat bepaalde Nederlandse gelovigen de maskerplicht en de beperkingen om met velen samen te komen eigenaardig genoeg ook aanzien als een beperking van Godsdienstvrijheid, dit terwijl toch alle kerken de mogelijkheid hebben om virtueel samen te komen, terwijl ze er allemaal van bewust zijn dat deze Coronaperiode slechts een tijdelijke zaak is.

  Mijns inziens wordt de vrijheid van godsdienst helemaal niet beperkt, want ook de leermomenten, zoals Bijbelklassen kunnen via het net en via geschreven documenten verder verlopen.

  Kerkgemeenschappen hebben ook steeds het recht gehad in kleine groepjes(4 tot 5 man samen te komen) waardoor lijfelijke diensten ook konden plaats vinden al moesten die dan in veelvoud uitgevoerd worden. Maar bij vel kerken duurt een dienst niet zo lang als in onze kerkgemeenschap, waar een standaard dienst 1u30 duurt tot 2 uur. Het moet opgemerkt worden dat wij nu met de online diensten meer mensen in de dienst mogen aantreffen dan voor de Coronabeperkingen.

  Liked by 2 people

  1. Dank voor uw gedachten en excuus voor de vertraagde reactie. Ik ben het in grote lijnen met u eens. Mijn pleidooi strekte er alleen toe om die kerken die dat wensen een eigen afwegingsruimte te gunnen. Dit vanuit het idee dat het van belang is voor onze vrijheid dat de mogelijkheid van de staat om in te grijpen in het maatschappelijke, en in het bijzonder het religieuze, leven ook grenzen kent. Dat betreft bovendien niet alleen, of zelfs maar primair, de individuele, maar nadrukkelijk ook de institutionele vrijheid. Hoe dan ook, laten wij hopen dat aan de coronabeperkingen nu definitief een einde komt c.q. is gekomen.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.