Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Lancering boek tijdens programma Radboud Reflects over “Tocqueville en de moderne democratie”

Op dinsdag 16 februari a.s., 20.00-21.30 uur, organiseren Radboud Reflects en het Radboud Tocqueville-project een programma over “Tocqueville en de moderne democratie.”

“Na twee korte lezingen gaan Sophie van Bijsterveld en Hans-Martien ten Napel in gesprek over de waarde en betekenis van het werk van Tocqueville. Biedt Tocqueville een antwoord op het populisme en illiberale tendensen in de samenleving? In hoeverre is zijn religieus geïnspireerde visie op democratie geschikt voor onze geseculariseerde samenleving? Is het een redelijk alternatief voor de hedendaagse staatsinrichting? Politicoloog Gaard Kets is gespreksleider.”

Meer informatie en aanmelding voor de livestream: https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/@1292489/tocqueville-moderne-democratie-lezing-livestream/

Radboud Reflects organiseert verdiepende lezingen voor iedereen over filosofie religie, ethiek, samenleving en cultuur.” 

Zie over het boek Een nieuwe politieke formule. Ideeën voor staat en samenleving geïnspireerd door Alexis de Tocqueville, dat mede aanleiding vormt voor de organisatie van dit programma: https://hansmartientennapel.com/2020/11/24/verschenen-een-nieuwe-politieke-formule-ideeen-voor-staat-en-samenleving-geinspireerd-door-alexis-de-tocqueville/.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.