Comparative Constitutional Law, Democracy, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics

Recensie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom in NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie

Uit deze recensie van de hand van mr. drs. Jaco van den Brink, advocaat bij BVD Advocaten en publicist op het snijvlak van recht en religie:

“Ten Napel geeft in dit boek een diepgravende analyse van de relatie tussen constitutionalisme, democratie en godsdienstvrijheid; ofwel, van de vraag: hoe moet de overheid in haar regelgeving in een moderne pluriforme maatschappij omgaan met de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke groeperingen? Verschillende benaderingen passeren de revue. De multidisciplinaire onderzoeksmethode (met name juridisch en filosofisch) en de brede blik (West-Europa en Noord-Amerika) komen de kracht van het betoog ten goede. (…)

Met de door Ten Napel aangeduide richting zijn de dilemma’s natuurlijk niet uit de wereld. Wel geeft deze een antwoord  op de vragen van de hedendaagse pluriforme samenleving, dat recht doet aan de diepliggende menselijke behoeften en ook nu waarborgen schept voor het wederkerig samenleven in alle verbanden die we nodig hebben.”

Lees de hele recensie hier: https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/205087/100144106

Zie voorts:

Boekbespreking van Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human in Radix. Tijdschrift over geloof, wetenschap en samenleving

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.