Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Minister Grapperhaus over bundel Een vitale rechtsstaat

Bron: Rijksoverheid.nl "Op donderdag 6 februari zal Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie & Veiligheid, reageren op het onlangs verschenen boek Een vitale rechtsstaat. Als advocaat schreef Grapperhaus zelf in 2017 het pamflet ‘Rafels aan de Rechtsstaat’ over de relevantie en de mogelijke ondermijning van rechtsstatelijke instituties. Een vitale rechtsstaat bevat essays over de rechtsstaat, geordend… Continue reading Minister Grapperhaus over bundel Een vitale rechtsstaat

Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Bijdrage aan bundel De vitale rechtsstaat. Grondslag, kwetsbaarheid, weerbaarheid (2019) van Thijmgenootschap

Over de bundel: 'De democratische rechtsstaat heeft een mooie voorkant en een rafelige achterkant. Het institutionele bouwwerk mag in orde lijken, maar bedreigingen van buitenaf en "betonrot" van binnenuit geven reden tot zorg. Deze bundel behandelt de grondslag, kwetsbaarheid en weerbaarheid van onze rechtsstaat. Hier geen klaagzang over verval, maar kritische kanttekeningen gecombineerd met positieve… Continue reading Bijdrage aan bundel De vitale rechtsstaat. Grondslag, kwetsbaarheid, weerbaarheid (2019) van Thijmgenootschap