Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Blogpost, ‘Yoram Hazony over conservatieve en liberale democratie’, op NederlandRechtsstaat.nl

  • English abstract below

Volgens het nieuwe boek van de Israëlische filosoof Yoram Hazony ligt het Anglo-Amerikaanse conservatisme, en niet het liberalisme, aan de basis van de democratische rechtsstaat. De conservatieve democratie kende vijf kenmerken. Onder invloed van een aan kracht winnend liberalisme, zijn er daarvan sinds de Tweede Wereldoorlog nog slechts twee overgebleven. Daarmee is de conservatieve democratie van weleer getransformeerd tot liberale democratie. Deze laatste is echter, zonder de drie weggevallen stabiliserende kenmerken, niet toekomstbestendig. Daarmee loopt ook de democratische rechtsstaat gevaar. In plaats van een verdere versterking van de liberale democratie, is daarom een terugkeer naar de conservatieve democratie dringend geboden.

Lees de blogpost hier verder.

According to the new book by Israeli philosopher Yoram Hazony, Anglo-American conservatism, not liberalism, lies at the root of the democratic rule of law. Conservative democracy had five characteristics. Under the influence of ascending liberalism, only two of these have remained since World War II. That has transformed the conservative democracy of old into a liberal democracy. However, the latter is not future-proof without the three stabilizing characteristics lost. That also puts the democratic rule of law at risk. Instead of further strengthening liberal democracy, a return to conservative democracy is therefore urgently needed.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.