Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Guest Lecturer, Module Law and Politics, Theological University Kampen / Gastdocent module Politiek en Recht, Theologische Universiteit Kampen

I am already looking forward to co-teaching a module on Politics and Law in the newly developed Religion and Society Track of the Bachelor Theology at the Theological University Kampen during the academic year 2021-2022.

Tijdens het academisch jaar 2021-2022 hoop ik als gastdocent mijn medewerking te verlenen aan de module Politiek en Recht uit de nieuw ontwikkelde keuzeroute Religie en Samenleving van de bachelor Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

Uit de vakomschrijving:

“Na een introductie in de opzet en inhoud van de module, die mee tot stand komt in het licht van één of meer praktijken of urgente maatschappelijke thema’s, volgt eerst een fase waarin via hoor- en werkcolleges basale kennis wordt verworven van inhouden uit de politieke wetenschappen, de rechtswetenschap, de politieke theologie en het kerkrecht. Daarbij vormen urgente hedendaagse fenomenen en thema’s ingang en illustratie. Daarbij gaat het onder meer om de huidige crisis van de democratie en de uitdaging van het populisme, vragen rond nationale identiteiten en minderheden, publieke moraal, conflicten van grondrechten, de plaats van natiestaten in een glocale wereld, en de verhoudingen tussen respectievelijk kerk en staat, en religie en publiek domein. Ook wordt via één of meer exemplarische publicaties kennisgemaakt met methoden die in de genoemde vakgebieden gangbaar zijn. Vertrekkend vanuit de brede gereformeerde traditie wordt gezocht naar een theologische en levensbeschouwelijke duiding van de genoemde fenomenen en trends, die dienstbaar kan worden aan een constructieve christelijke houding.”

 

Zie voor meer informatie:

https://www.tukampen.nl/wp-content/uploads/2020/07/TU-studiegids-Bachelor-2021.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.