Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics

Gesprekspartner, Rapport ‘Voor het voetlicht – Kansen voor het vergroten van de stem van burgers met petities en burgerinitiatieven’, Rathenau Instituut

Vandaag verscheen bovenstaand rapport, waarover het Rathenau Instituut ter toelichting het navolgende schrijft:

‘In dit rapport onderzoeken we het functioneren van twee belangrijke instrumenten voor burgerinspraak: petities en burgerinitiatieven. Zo wilden we zicht krijgen op de mogelijkheden voor verbetering van deze instrumenten, eventueel door middel van een digitaal platform in overheidsbeheer. We hebben literatuuronderzoek gedaan en interviews afgenomen met burgers die eerder een petitie of burgerinitiatief aanboden. Ook spraken we met Tweede Kamerleden, griffiemedewerkers en experts uit binnen- en buitenland. 

Dit rapport schreven we op verzoek van de Commissie voor de Werkwijze van de Tweede Kamer. Het past binnen het onderzoek dat we doen naar mogelijkheden om het functioneren van de democratie te versterken met digitale middelen.’

Het was een genoegen om als een van de zes geraadpleegde nationale deskundigen een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het rapport. Dit mede naar aanleiding van het opinieartikel ‘Burgerinitiatief nuttige aanvulling in democratie’ van Maarten van Nijendaal en mij uit 2013.

Download, of lees de samenvatting en aanbevelingen uit, het rapport van het Rathenau Instituut hier.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.