Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics

Overwegende…, ‘De Europese rechter en religieuze groepen’

Zojuist is nummer 1 2021 van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid online gezet.

Het nummer bevat onder meer een Overwegende… van mijn hand over ‘De Europese rechter en religieuze groepen’.

In het Overwegende… leg ik uit waarom het niet onredelijk is te veronderstellen dat de institutionele dimensie van godsdienstvrijheid meer bescherming te verwachten heeft in de Amerikaanse dan in de Europese context.

De uitspraak inzake de rituele slacht die de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de EU op 17 december 2020 deed in een prejudiciële procedure die was ingesteld door het Belgische Grondwettelijk Hof vormt hiervan een illustratie.

In het arrest sprak het Hof uit dat de Vlaamse wetgever de onbedwelmde slacht volledig heeft kunnen verbieden zonder de beoordelingsmarge te overschrijden die het Unierecht aan de lidstaten verleent.

Lees of bestel het Overwegende… hier:

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2021/1/TvRRB_1879-7784_2021_012_001_001.

Voor een drietal andere, interessante artikelen in dit nummer, zie:

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2021/1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.