Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Artikel ‘Geloof in de liberale democratie’ in Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid

 

De liberale visie op godsdienstvrijheid vertrekt vanuit een mensvisie waarin het belang van het kunnen beleven van de religieuze identiteit in zowel het publieke als het privédomein vooropstaat. Dit uitgangspunt leidt tot een onderscheidende visie op de plaats van geloof in de liberale democratie, die het voor burgers omgekeerd mogelijk maakt geloof te houden in de liberale democratie. Door deze mensvisie te veronachtzamen lopen nieuwe critici van de godsdienstvrijheid het gevaar de liberale democratie als doel te gaan zien en burgers als middel om dit doel te bereiken. Dit kan op termijn het geloof in de liberale democratie doen verminderen.

Lees hier het volledige (Nederlandstalige) artikel over een van de centrale stellingen uit mijn recente boek Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge, 2017) (artikel vrij beschikbaar via Open Access):

Geloof in de liberale democratie

Zie voorts:

https://hmtennapel.weblog.leidenuniv.nl/2018/03/17/upcoming-speaking-engagement-atheisme-brengt-religie-meer-vrede-of-meer-oorlog-de-balie-8-april-2018/

https://hmtennapel.weblog.leidenuniv.nl/2018/01/13/new-facebook-page-on-constitutionalism-democracy-and-religious-freedom-to-be-fully-human/

https://hmtennapel.weblog.leidenuniv.nl/2017/05/21/press-release-hans-martien-ten-napel-has-book-published-constitutionalism-democracy-and-religious-freedom-to-be-fully-human/

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.