Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Whither Europe?

Co-redacteur en co-auteur, bundel Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde (2007)

‘"Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk" is juni 2007 bij Kluwer verschenen. De volksgezondheid is slechts in beperkte mate een nationale aangelegenheid. Dit laatste geldt in toenemende mate ook voor de wet- en regelgeving ter bevordering van de gezondheid en ter bestrijding van ziekten en ziekteoorzaken alsmede het hiermee… Continue reading Co-redacteur en co-auteur, bundel Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde (2007)