Law and Religion

Artikel ‘Europarlementariërs op de bres voor godsdienstvrijheid’

Op woensdag 12 februari j.l. was ik getuige van de presentatie van het eerste jaarrapport van de werkgroep godsdienstvrijheid in het Europees Parlement in Brussel. In het Christelijk Weekblad van deze week staat een verslag te lezen: zie http://www.christelijkweekblad.nl/Dezeweek.aspx. Zie ook: http://www.hetgoedeleven.com/Samenleving/Samenlevingdetail/tabid/243/IndexID/194291/Default.aspx.. Zie verder (in het Engels): http://hmtennapel.weblog.leidenuniv.nl/2014/02/09/the-state-of-freedom-of-religion-or-belief-in-the-world/.

Advertisement