Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Substack, Europese waarden / European values

For the original English-language substack post, see: https://open.substack.com/pub/hansmartientennapel/p/european-values?r=9844n&utm_campaign=post&utm_medium=web Inmiddels is er nog een dimensie aan de ideologie van het constitutionalisme, die Martin Loughlin buiten beschouwing laat. Toch staat juist deze dimensie eveneens in relatie tot de opkomst van het populisme. Ik doel op de inhoudelijke dimensie. Met de opkomst van de liberale democratie na de… Continue reading Substack, Europese waarden / European values