Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Lid, promotiecommissie, D. van der Blom, ‘De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving’, 6 juli 2016

'Door sterk gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen is voor de verhouding van staat en religie in Nederland de laatste decennia meer publieke belangstelling ontstaan dan ooit kon worden voorzien. Daarnaast is deze belangstelling langzamerhand een vraagstuk geworden die belangrijk is voor zowel de Nederlandse samenleving als andere Europese natiestaten.' Lees hier meer: https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksoutput/rechtsgeleerdheid/de-verhouding-van-staat-en-religie-in-een-veranderende-nederlandse-samenleving. Ph.D. Thesis Committee Member For:… Continue reading Lid, promotiecommissie, D. van der Blom, ‘De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving’, 6 juli 2016