Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Blogpost ‘Something Fundamental is at Stake in the Dutch Parliamentary Elections’

Geert Wilders’ PVV Party believes that Islam is a totalitarian ideology and not a religion, and thus Muslims are not equally entitled to the same freedom of religion or belief as other believers. This view is incompatible with liberal democracy. Read the whole blogpost here: http://leidenlawblog.nl/articles/something-fundamental-is-at-stake-in-the-dutch-parliamentary-elections.

Comparative Constitutional Law, Democracy, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Participant, expert seminar ‘Religious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line?’, Netherlands Institute of Human Rights, Utrecht (9-10 May 2006)

‘"How should we deal with religious pluralism in contemporary Europe from a human rights perspective and where should we draw the line, if any?" This was the central question of an expert seminar held in 2006 at Utrecht University to celebrate the inaugural address of Abdullahi An-Na’im, who occupied the G.J. Wiarda Chair at the… Continue reading Participant, expert seminar ‘Religious Pluralism and Human Rights in Europe: Where to Draw the Line?’, Netherlands Institute of Human Rights, Utrecht (9-10 May 2006)

Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics

Artikel ‘Uniformiteit boven diversiteit. De gedeeltelijke navolging van oordelen van de Commissie gelijke behandeling inzake godsdienst in de rechtspraak’ (2010)

Samenvatting: 'In hoeverre vinden oordelen van de Commissie gelijke behandeling (CGB) inzake godsdienst navolging in de rechtspraak? Veel voorbeelden van dergelijke oordelen die tevens voor de rechter kwamen, zijn er het afgelopen decennium niet. De casus van de gewetensbezwaarde trouwambtenaar en het handenschudden vormen de uitzonderingen. In het geval van de gewetensbezwaarde trouwambtenaar ging de… Continue reading Artikel ‘Uniformiteit boven diversiteit. De gedeeltelijke navolging van oordelen van de Commissie gelijke behandeling inzake godsdienst in de rechtspraak’ (2010)