Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Minister Grapperhaus over bundel Een vitale rechtsstaat

Bron: Rijksoverheid.nl "Op donderdag 6 februari zal Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie & Veiligheid, reageren op het onlangs verschenen boek Een vitale rechtsstaat. Als advocaat schreef Grapperhaus zelf in 2017 het pamflet ‘Rafels aan de Rechtsstaat’ over de relevantie en de mogelijke ondermijning van rechtsstatelijke instituties. Een vitale rechtsstaat bevat essays over de rechtsstaat, geordend… Continue reading Minister Grapperhaus over bundel Een vitale rechtsstaat