Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Whither Europe?

Substack, ‘Waarom liberaal constitutionalisme tot populisme kan leiden (II)’

For the original English-language substack post, see https://open.substack.com/pub/hansmartientennapel/p/why-liberal-constitutionalism-can-501?r=9844n&utm_campaign=post&utm_medium=web Loughlin meent dat, op hun beste momenten, zogeheten ‘populisten’ zich intuïtief bewust zijn van de kooi die over de democratie is komen te staan en zich daartegen keren. Dat is geen geringe verdienste. Voor menig politicoloog en staatsrechtsgeleerde vormde – en vormt – dit bijvoorbeeld een blinde… Continue reading Substack, ‘Waarom liberaal constitutionalisme tot populisme kan leiden (II)’

Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Whither Europe?

Substack, ‘Waarom liberaal constitutionalisme tot populisme kan leiden (I)’

For the original, English-language substack post, see https://open.substack.com/pub/hansmartientennapel/p/why-liberal-constitutionalism-can?utm_campaign=post&utm_medium=web. Wat zien wij, wanneer wij vanuit een staatkundige invalshoek om ons heen kijken? Columnist van The New York TimesRoss Douthat ondernam begin vorige maand een moedige poging deze lastige vraag te beantwoorden. Hij ziet een ‘crisis van het illiberalisme’. Regimes die mogelijke alternatieven voor de liberale democratie vertegenwoordigen, zoals het… Continue reading Substack, ‘Waarom liberaal constitutionalisme tot populisme kan leiden (I)’