Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics

Opinieartikel, ‘De staat moet zich niet bemoeien met religieuze praktijken’ (2011)

'We zijn geneigd om de overheid op allerlei manieren te laten ingrijpen in religieuze praktijken. Hierdoor dreigt de godsdienstvrijheid een lege huls te worden. Lees hier het hele artikel, dat ik samen schreef met Jaco van den Brink: https://www.researchgate.net/publication/254888497_De_staat_moet_zich_niet_bemoeien_met_religieuze_praktijken; https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/17928. Over het Friesch Dagblad: 'Een christelijke, regionale krant waarbij de kijk op de journalistiek wordt… Continue reading Opinieartikel, ‘De staat moet zich niet bemoeien met religieuze praktijken’ (2011)

Comparative Constitutional Law, Democracy, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Contribution to volume on ‘Rethinking Europe’s Constitution’ (2007)

'The beginnings of this book go back to 2003 when the editor asked the contributors and several others to participate in an expert meeting on the Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, which at that time had just been made public. Subsequently, all went to work and towards the end of 2004 most participants… Continue reading Contribution to volume on ‘Rethinking Europe’s Constitution’ (2007)