Democracy, Dutch Politics, Religion and Politics, Whither Europe?

Co-redactie, themanummer ‘Krachtproef Europa’, CDV (2009)

Uit de ‘Ter introductie’: 'De Europese eenwording was een schoolvoorbeeld van hoe visie en werkelijkheidszin elkaar kunnen vinden. Een politiek van kleine stapjes vooruit en hard werken, gedragen door een ideaal, gebaseerd op gemeenschappelijke belangen die voorbij de eigen horizon reiken. De krachtproef van Europa bestond eruit verder te kijken dan de eigen neus lang is. Hierdoor werd… Continue reading Co-redactie, themanummer ‘Krachtproef Europa’, CDV (2009)

Democracy, Whither Europe?

Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht

Vandaag verscheen de achtste kroniek Nederlands en Europees constitutioneel recht in het Nederlands Juristenblad op rij, waaraan ik - samen met de gewaardeerde collegae van de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht - mocht meeschrijven (sinds 2005). De aanhef ervan luidt als volgt: 'De gedeelde maar ook zo verdeelde Europese Unie heeft het constitutionele en politieke debat, zowel… Continue reading Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht