Dutch Politics, Religion and Politics, Whither Europe?

Co-redacteur en co-auteur, bundel Geloven in macht, de christen-democratie in Nederland (1993)

'"Men kan van mening verschillen over de precieze betekenis en relevantie van de christelijke inspiratie voor het politiek handelen. Men kan blijven twijfelen aan de bijzonderheid van het christen-democratisch gedachtegoed. Men kan het CDA verguizen of verafgoden en men kan de partij een zegen of een vloek voor Nederland vinden. maar hoe men ook tegen… Continue reading Co-redacteur en co-auteur, bundel Geloven in macht, de christen-democratie in Nederland (1993)