Democracy, Dutch Politics

Bijdrage aan bundel Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (2010)

'Op 1 januari 2009 was het 15 jaar geleden dat de eerste twee tranches van de Algemene wet bestuursrecht in werking traden. Reden voor de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden om, in samenwerking met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een evaluerende en vooruitblikkende bundel samen te stellen. In… Continue reading Bijdrage aan bundel Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (2010)