Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Substack, Een nieuwe richting / A new direction

For the original English-language substack post, see: https://open.substack.com/pub/hansmartientennapel/p/a-new-direction?r=9844n&utm_campaign=post&utm_medium=web

Een jaarwisseling is van nature al een geschikte gelegenheid om de balans op te maken. Ik ben dankbaar voor de extra inspiratie die ik daarbij de laatste jaren heb kunnen ontlenen aan een werk als dat van Greg McKeown, Essentialisme. Niet meer alles moeten (2014). Dit jaar las ik de in 2021 verschenen opvolger, Moeiteloos. Maximaal resultaat met minimale inspanning.

Daarnaast kwam ik via een podcast in aanraking met het eveneens waardevolle Monk Manual-project van Steven Lawson. Ongetwijfeld mede door de mormoonse resp. katholieke achtergrond van de auteurs, sluiten beide boeken goed aan bij die over Benedictijnse spiritualiteit die ik hier eerder signaleerde.

Terugkijkend op het voorbije jaar, was het een van de grootste genoegens om met succes deze substack te kunnen opstarten. Op die manier is een begrijpelijkerwijze bescheiden, maar zeker niet onbetekenende, lezersgemeenschap gevormd die geïnteresseerd is in natuurrecht, postliberalisme en godsdienstvrijheid.

Dit onder het brede motto ‘Re-connecting constitutional law and natural law’, dat tevens het onderwerp vormt van een nieuwe monografie die ik in voorbereiding heb. Het is een voorrecht om een aantal ideëen daaruit in dit vooraanstaande forum alvast te kunnen uitproberen.

Indachtig het essentialisme, is er dan niet zoveel ruimte over voor andere projecten. Een uitzondering betreft een internationale bundel over de relevantie van Tocqueville voor de hedendaagse democratie, die ik samen met de Nijmeegse hoogleraar Religie, Recht en Samenleving Sophie van Bijsterveld in voorbereiding heb.

De thematiek van deze bundel sluit goed aan bij die van deze Substack. Hetzelfde geldt voor een verhoopte bundel over ‘Algemeen welzijnsconstitutionalisme in vergelijkend perspectief’, waarvoor Dr. Leonard Taylor (Atlantic Technological University Sligo) en ik afgelopen september de aftrap hebben gegeven met een panel tijdens de ICLARS-conferentie in Córdoba, Spanje.

Drie afgelopen jaar verschenen publicaties die voorts bijzondere vermelding verdienen, zijn:

Op onderwijsgebied sprongen twee eerder vermelde tutorials eruit, die ik in het najaar voor Leidse masterstudenten Staats- en Bestuursrecht heb gegeven, over de in 2022 verschenen boeken van Vincent Phillip Muñoz en Adrian Vermeule, resp. Religious Liberty and the American Founding: Natural Rights and the Original Meanings of the First Amendment Religion Clauses and Common Good Constitutionalism. Recovering the Classical Legal Tradition.

Ook verleende ik als gastdocent mijn medewerking aan de module Politiek en Recht uit de nieuw ontwikkelde keuzeroute Religie en Samenleving van de bachelor Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht. Het was een fantastische groep studenten om mee te werken.

Hetzelfde geldt voor de leden van de Studievereniging voor Encyclopedie en Filosofie van het Recht aan de Universiteit Leiden, JSV Justus Lipsius, voor wie ik in november een avond verzorgde in hun reeks ‘Filosofie en geloof’. Het onderwerp was James Madison’s Memorial and Remonstrance against Religious Assessments (1785).

Het was, tenslotte, een genoegen om afgelopen jaar de eerste bijdragen te zien verschijnen in het Journal of Religion, Culture & Democracy, waarvan ik redactielid ben. Behalve Senior Fellow van het Center for Religion, Culture & Democracy, waarvan het tijdschrift uitgaat, blijf ik eveneens met trots als McCord Fellow verbonden aan het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ.

Een van de grootste complimenten die ik afgelopen jaar ontving, was een spontaan direct bericht op een van de sociale-media-platforms: ‘Ik wilde alleen even zeggen dat ik de intellectuele richting die je het laatste jaar ingeslagen hebt erg waardeer! Keep it up!’ In feite was de basis voor deze nieuwe richting al gelegd in het jaar dat ik op de Princeton-campus doorbracht.

Ik schreef daarover in maart vorig jaar een blogpost, getiteld ‘Mijn kennismaking met het postliberalisme’, die als een nuttig decor kan fungeren voor veel van wat hierboven de revue passeerde. In de blogpost verwijs ik ook naar het beeld van ‘een betonnen bunker zonder ramen’, dat de op oudejaarsdag overleden emeritus-paus Benedictus XVI gebruikte in zijn rede voor de Duitse Bondsdag van 22 september 2011.

De nieuwe richting, die erop gericht is de ramen weer open te krijgen, hoop ik samen met anderen in 2023 verder te kunnen uitbouwen. Graag wens ik alle leden van deze Substack-gemeenschap, en overige lezers, een voorspoedig 2023!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.