Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Benedictijnse spiritualiteit / Benedictine spirituality

Het lijkt toepasselijk, want enigszins postliberaal, om deze nieuwe substack niet meteen te beginnen met feiten en getallen, rechtvaardigingen en verantwoordingen. In plaats van dat alles daarom iets over een belangrijke inspiratiebron voor deze nieuwsbrief.

Op deze feestdag van Benedictus van Nursia (in Europa) (480-547) kan dat dan eigenlijk alleen een verwijzing zijn naar de Benedictijnse spiritualiteit. Ongeveer 25 jaar geleden verbleef ik voor het eerst enkele dagen in de Benedictijnse Sint Paulusabdij van Oosterhout.

Korte tijd later bezocht ik tijdens de kerst Canterbury, Kent. De tegenwoordige moederkerk van de Anglicaanse Gemeenschap aldaar heeft eveneens Benedictijnse wortels. Zij onderhoudt nog altijd banden met de Abbey of Our Lady of Bec-Hellouin in Frankrijk.

De Sint-Paulusabdij is inmiddels in handen van een andere gemeenschap overgegaan, maar gelukkig bieden onder meer de abdijen van Egmond en Mamelis, in respectievelijk Noord-Holland en Zuid-Limburg, nog steeds hun kenmerkende Benedictijnse gastvrijheid.

In een recente jubileumuitgave van de Egmondse Sint-Adelbertabdij vertelt een van de broeders hoe het kloosterritme hem optimale gelegenheid biedt tot (ook) studie aan een Dominicaanse online opleiding. Dat is natuurlijk helaas niet voor iedereen weggelegd.

Benedictijnse principes kunnen echter gelukkig ook buiten het klooster worden toegepast. Daarover herlas ik afgelopen jaar twee boeken van filosoof en oblaat Wil Derkse, waaronder Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven.

Derkse verwijst op zijn beurt naar de boeken A Life-Giving Way: A Commentary on the Rule of St Benedict van Esther de Waal, Work and Prayer: The Rule of St Benedict for Lay People van Columba Cary-Elwes en Menschen Führen – Leben wecken. Anregungen aus der Regel des heiligen Benedikts van Anselm Grün.

In een column voor het Katholiek Nieuwsblad, past de Benedictijn, Theoloog des Vaderlands en hoogleraar Liturgiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen Thomas Quartier deze spiritualiteit als volgt toe op de naderende vakantieperiode:

‘Juist in dit jaar waarin we door veel bedreigende en onvoorspelbare situaties wellicht meer dan ooit aan vakantie toe zijn, is het goed om je serieus af te vragen waarom je nou zo nodig vrij wilt zijn. Wordt het je allemaal te veel of gebeurt er juist te weinig? In beide gevallen kunnen handenarbeid en lezen een weg wijzen, ook als je niet in het klooster leeft. Handenarbeid staat symbool voor bezig zijn met je hele lichaam. Lezen staat voor bezinning. Beide zijn ingrediënten voor een echt vrije levenswijze die je in je vakantie kunt trainen.’

Prettige vakantie!

Wat ik lees:

Martin Loughlin, Against Constitutionalism. Over dit boek woonde ik afgelopen maand ook een fascinerend webinar bij, georganiseerd door University College London.

Waar ik naar luister:

Het zojuist verschenen nieuwe album van de Hillbilly Thomists, Holy Ghost Power.

Wat ik schreef:

Een post over Josiah Ober’s Demopolis. Democracy without Liberalism in Theory and Practice op het Nijmeegse Tocqueville, Religie & Democratieblog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.