Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Public Theology, Religion and Politics, Whither Europe?

Digitale bijeenkomst onderzoekersnetwerk Recht en Religie over “corona en de vrijheid van godsdienst”

Op 28 januari a.s. organiseert het onderzoekersnetwerk Recht en Religie een online-bijeenkomst over “corona en de vrijheid van godsdienst”.

Door de wonderlijke omstandigheden waarin we zijn beland door het coronavirus wordt de vraag naar een bijzondere behandeling van geloofsgemeenschappen een prangende. De overheid neemt uit zorg voor de volksgezondheid maatregelen terwijl geloofsgemeenschappen ter wille van hun gelovigen met een beroep op de vrijheid van godsdienst zoveel mogelijk hun godsdienstige bijeenkomsten willen houden.

Het netwerk staat open voor een ieder die aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek doet of heeft gedaan op het terrein waar recht en religie elkaar raken. Dit kunnen niet alleen juristen en theologen (‘kerkjuristen’) zijn, maar ook onderzoekers uit andere disciplines wier onderzoek zich op dit terrein begeeft.

Voldoet u aan dit criterium en heeft u belangstelling om de bijeenkomst bij te wonen, neemt u dan gerust voor 25 januari a.s. met mij contact op via het adres elders op de website. U ontvangt dan nadere informatie over de aanmelding, het programma en enkele relevante publicaties van de inleiders.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.