Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics, Whither Europe?

Minister Grapperhaus over bundel Een vitale rechtsstaat

Bron: Rijksoverheid.nl

“Op donderdag 6 februari zal Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie & Veiligheid, reageren op het onlangs verschenen boek Een vitale rechtsstaat.

Als advocaat schreef Grapperhaus zelf in 2017 het pamflet ‘Rafels aan de Rechtsstaat’ over de relevantie en de mogelijke ondermijning van rechtsstatelijke instituties.

Een vitale rechtsstaat bevat essays over de rechtsstaat, geordend volgens de drieslag ‘grondslag, kwetsbaarheid en weerbaarheid’. Auteurs als Hirsch Ballin, Corstens, Ten Napel en Tops schrijven in de bundel.

Na het betoog van minister Grapperhaus zullen twee auteurs van de bundel, Wouter Veraart (hoogleraar Rechtsfilosofie aan de VU in Amsterdam) en Sybe Schaap (oud-senator voor de VVD), een korte reflectie geven.

Datum, tijd, locatie:

6 februari 2020, van 16:45 tot 18:45 uur

Campus Den Haag van de Universiteit Leiden

Gebouw Wijnhaven, Turfmarkt 99, Den Haag (vlakbij Den Haag CS)

Voor meer informatie en aanmelden: info@valkhofpers.nl

Bron: https://valkhofpers.nl/?news=107&osCsid=7t731ajp2lfhr8fsdl2t5fnlb5.

Zie voorts: https://hansmartientennapel.com/2019/12/30/bijdrage-aan-bundel-de-vitale-rechtsstaat-grondslag-kwetsbaarheid-weerbaarheid-2019-van-thijmgenootschap/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.