Democracy, Dutch Politics, Whither Europe?

Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht 2018/2019 in Nederlands Juristenblad

Deze week verschijnt in het Nederlands Juristenblad een nieuwe Kroniek van het Nederlands en Europees constitutioneel recht, waaraan ik – samen met de gewaardeerde collegae van de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht en nu ook de Universiteit Utrecht – sinds 2005 heb meegeschreven (met een enkele onderbreking).

De aanhef ervan luidt als volgt

‘De afgelopen kroniekperiode was het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel een hoogtepunt. Maar niet het enige. Wat betreft de Europese ontwikkelingen trok de Brexit vooral de aandacht en verbleekte het overige constitutionele nieuws in Europa enigszins. Toch was er veel te beleven, zoals de historische uitspraak in de zaak Miller & Cherry en de verkiezingen voor het Europees Parlement. En niet alleen de staatscommissie leverde een bijdrage aan het vakgebied van het politieke staatsrecht: de evaluatiecommissie-Bovend’Eert bracht een rapport uit over de kabinetsformatie 2017. Ook vormde de politieke en parlementaire praktijk gewoontegetrouw weer een bron aan ontwikkelingen. Wat de vernieuwing van het binnenlands bestuur betreft, leverden de Thorbecke-lezing en de Van Poelje-lezing dit jaar nieuwe inspiratie op. Grondwetswijzigingen werden afgerond, in gang gezet dan wel verworpen en ook het Koninkrijksrecht stond niet stil. Onder de noemer rechtspraak zijn deze periode onder meer Urgenda, Dutchbat, de uitspraak over de Wet raadgevend referendum en die over de intrekking van het Nederlanderschap van Syriëgangers het vermelden waard.’

Lees de hele kroniek hier:

NJB35_Constitutioneel_recht

Zie voorts:

Opiniebijdrage ‘Rechtsstaat onder druk. De commissie-Remkes probeert het populisme in te dammen in plaats van te kanaliseren’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.