Democracy, Dutch Politics, Religion and Politics, Whither Europe?

Co-redactie, themanummer ‘Krachtproef Europa’, CDV (2009)

IMG_1753

Uit de ‘Ter introductie’:

‘De Europese eenwording was een schoolvoorbeeld van hoe visie en werkelijkheidszin elkaar kunnen vinden. Een politiek van kleine stapjes vooruit en hard werken, gedragen door een ideaal, gebaseerd op gemeenschappelijke belangen die voorbij de eigen horizon reiken. De krachtproef van Europa bestond eruit verder te kijken dan de eigen neus lang is. Hierdoor werd interne eenheid tussen aartsrivalen mogelijk, een voorheen ongehoorde gedachte. Nu staat Europa voor diezelfde krachtproef. Zowel de landen in Europa als Europa als geheel zullen opnieuw verder moeten kijken dan hun eigen neus lang is (zie verder het redactioneel). Het is de vraag of dat zal lukken, nu landen de neiging hebben steeds meer terug te kruipen op hun “nationale belangen” — maar is geen levensvatbaar alternatief.’

Mijn eigen bijdrage, geschreven samen met Theo Brinkel en Jan Prij, is getiteld ‘Opnieuw verder kijken dan de eigen neus lang is’:

‘Verder kijken dan de eigen neus lang is. Dat was en is de krachtproef van Europa. Maar hoe dat te doen, nu de Europese zaak van diverse kanten beproefd wordt? Verantwoordelijke politici praten meer dan gebruikelijk was op een zakelijke manier over Europa. Verbinding met werkbare politieke idealen blijft echter nodig om vooruit te komen.’

Voor de volledige inhoudsopgave van het nummer en bestelinformatie, zie:

https://www.tijdschriftcdv.nl/inhoud?jaar=2009&nummer=3.

Voor een downloadbare versie, zie:

http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/tijdschrift/CDV/CDV2009/CDV_2009_herfst.pdf.

Voor een bespreking door J.L. Heldring in NRC, getiteld ‘Europa als machtsproject’,’zie:

http://www.nrc.nl/handelsblad/2009/10/29/europa-als-machtsproject-11804267.

Voor een recensie door Europese Beweging Nederland, zie:

http://europesebeweging.nl/krachtproef-europa/.