Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics

Hoofdstuk in bundel Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie (2001)

untitled

‘De Nederlandse samenleving is de laatste tien jaar ingrijpend veranderd. Nederland is, net als vele andere Europese samenlevingen, multicultureel geworden. Wat houdt dat in? Welke veranderingen zouden moeten worden aangebracht in het recht?

Moeten wij wel veranderingen aanbrengen in ons recht of is de bestaande lijst van grondrechten toereikend om ieders recht op het beleven van zijn culturele identiteit te waarborgen? Over deze vragen heeft een groep van Leidse, Rotterdamse en Amsterdamse juristen, filosofen en sociaal wetenschappers zich gebogen. Hun antwoorden vindt u in dit boek.’

Mijn eigen hoofdstuk, samen geschreven met B.C. Labuschagne, is getiteld: ‘Overheidsfacilitering voor godsdienstige denominaties’. Het is hier raadpleegbaar: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/15110.

Voor bestelinformatie van de bundel als geheel, zie: http://www.bol.com/nl/p/multiculturalisme-cultuurrelativisme-sociale-cohesie/1001004005256707/.