Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Whither Europe?

Bijdrage aan bundel Rechtsvorming en Governance (2006)

9789013034424-240x300

‘Governance is hét trefwoord voor een moderne opvatting over sturing. Vanuit publiekrechtelijk perspectief wordt wel gesproken van een ontwikkeling van ‘government naar governance’ en zelfs van ‘governance without government’. Sturing ter behartiging van publieke belangen is een pluricentrische en interactieve aangelegenheid geworden, op basis van wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. Rechtsvorming is in deze context een proces van wisselwerking in netwerken van publieke en private actoren (multi-actor governance) en van een wisselwerking tussen actoren op verschillende niveaus, van lokaal en regionaal, via nationaal tot Europees en internationaal (multi-level governance).

Welke gevolgen heeft de hantering van deze sturingsstijlen onder de benaming ‘governance’ voor de staatsrechtelijke spelregels van en voor rechtsvorming?
Deze vraag stond centraal tijdens de Staatsrechtconferentie 2005 en werd in het bijzonder belicht vanuit een drietal verschuivingen in rechtsvorming, te weten in de richting van zelfstandige bestuursorganen, in de richting van rechters en in de richting van privaatrechtelijke of zelfregulering. Deze bundel bevat de bijdragen die tijdens de conferentie aan de orde kwamen.
Inhoudsopgave

Redactioneel voorwoord

1. Staatsrecht zonder staat?
2. Rechtsvorming en governance: een identiteitscrisis in het staatsrecht?
3. De wisselwerking tussen agencies, zbo’s en politieke verantwoordelijkheid
4. Attributie aan ondergeschikten: staatsrechtelijk verantwoord?
5. Comparative Public Governance: an Institutional Polity Approach to Structural Variety and Hybridity
6. ‘Ships that pass the Night’: over de juridische en politieke dimensies van het beginsel van institutioneel evenwicht
7. Nationale constitutionele implicaties van de Bosphorus en Yusuf/Kadi zaken: schaf artikel 120 Grondwet af
8. Governance als eis van recht
9. Publiek-Private Samenwerking als vorm van governance; enkele staatsrechtelijke kanttekeningen
10. Private rechtshandhaving, autonome rechtsordes en de EG
11. Geregeld toezicht. Juridische modaliteiten voor de regeling van het toezicht; i.h.b. toegepast op de nieuwe consumentenautoriteit’.

Mijn eigen bijdrage, samen geschreven met H.M. Griffioen en W.J.M. Voermans, is getiteld: ‘”Ships that pass the Night”: over de juridische en politieke dimensies van het beginsel van institutioneel evenwicht.’ De bijdrage valt hier te downloaden:

http://media.leidenuniv.nl/legacy/%27Ships%20that%20Pass%20in%20the%20night%27%20over%20de%20juridische%20en%20politieke%20dimensies%20van%20het%20beginsel%20van%20institutioneel%20evenwicht.pdf.

Bestelinformatie van de bundel als geheel:

http://www.bol.com/nl/p/rechtsvorming-en-governance/1001004004569598/?country=BE