Democracy, Dutch Politics

Bijdrage aan bundel Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (2010)

9789089742650_omslag200px.jpg

‘Op 1 januari 2009 was het 15 jaar geleden dat de eerste twee tranches van de Algemene wet bestuursrecht in werking traden. Reden voor de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden om, in samenwerking met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een evaluerende en vooruitblikkende bundel samen te stellen.

In Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb wordt teruggeblikt op de afgelopen 15 jaar – wat is er terechtgekomen van de bedoelingen van de wetgever, hoe heeft de Awb zich in de loop der jaren ontwikkeld? – alsmede vooruitgekeken – wat zijn de te verwachten en gewenste ontwikkelingen binnen het algemeen bestuursrecht?

De bundel bevat bijna 50 bijdragen van gerenommeerde auteurs en biedt een schat aan informatie en analyses over verleden, heden en toekomst van de Algemene wet bestuursrecht.’

De bundel is helaas niet meer leverbaar. De hoofdstukken zijn echter raadpleegbaar via http://www.nall.nl/pagina/bibliotheek.

Mijn eigen hoofdstuk is getiteld ‘Parlementaire invloed op de Awb: de reactie op de opkomst van het bestuursrecht nader verkend’, zie https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15558/Parlementaire%20invloed%20op%20de%20Awb.pdf?sequence=1