Comparative Constitutional Law, Democracy, Dutch Politics, Law and Religion, Religion and Politics

Artikel ‘Oprecht geloven in vrijheid. Bloemlezing van een grondrecht onder vuur’, Ars Aequi (2012)

In het maartnummer van het juridisch maandblad Ars Aequi verscheen in 2012 een artikel van de hand van Florian H. Karim Theissen en mij, getiteld ‘Oprecht geloven in vrijheid. Bloemlezing van een grondrecht onder vuur’. Mr. F.H.K. Theissen was op het moment van publicatie Legal Services manager bij PwC en tevens als promovendus verbonden aan de afdeling Europees Recht van de Universiteit Leiden.

In dit artikel beargumenteren wij aan de hand van een viertal casusposities uit de jaren ervoor het onverminderde belang van de godsdienstvrijheid voor een vrije, pluralistische en democratische samenleving. Onze stelling is dat wie de godsdienstvrijheid wil afschaffen of beperken daarmee niet alleen de rechten van religieuze minderheden ondermijnt, maar de bijl zet in het fundament van de open samenleving in Nederland. Wij baseren ons daarbij mede op buitenlandse literatuur en rechtspraak, voornamelijk uit Canada en Zuid-Afrika.

Het volledige artikel is hier raadpleegbaar: 

https://www.researchgate.net/publication/341977682_Oprecht_geloven_in_vrijheid_Bloemlezing_van_een_grondrecht_onder_vuur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.